• 27
 • 28
 • 29

December

127221436
DaysHoursMinutesSeconds

Wedstrijdreglement

68e editie CS Vincent van Gogh Kerst Volleybal Toernooi 2017

 1. Tijdens het CS Vincent van Gogh Kerst Volleybal Toernooi wordt er gespeeld volgens de officiële Nevobo spelregels (1e Divisie en lager).

Aanvulling: Het eerst genoemde team in het wedstrijdprogramma is het thuisspelende team, het laatst genoemde team in het wedstrijdprogramma is het uitspelende team.

 1. Ieder team dient uniform gekleed te zijn, voor de categorieën Heren Hoger I en Dames Hoger I is het tevens verplicht dat het tenue voorzien is van rug- en borstnummers.
 1. Beide aanvoerders en (een van) de scheidsrechter(s) ondertekenen het wedstrijdformulier. Wanneer er bij de wedstrijd geen door de organisatie geleverde teller aanwezig is geldt: het in het wedstrijdprogramma eerstgenoemde team draagt de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de stand op het aanwezige telbord. De (tweede) scheidsrechter draagt de verantwoordelijkheid voor het invullen van het wedstrijdformulier en het afgeven daarvan bij de wedstrijdleiding.
 1. Het wedstrijdprogramma op kvtlive.nl is leidend, maar wedstrijden kunnen door de wedstrijdleiding naar een ander veld en/of tijdstip verplaatst worden. De gepubliceerde tijden zijn aanvangstijden.
 1. Ieder team wordt geacht 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd in de hal aanwezig te zijn. Ieder team wordt geacht 15 minuten voor aanvangstijd speelklaar te staan. Indien een team 5 minuten na aanvangstijd niet op het speelveld aanwezig is, wordt de eerste set verloren verklaard. Is het team na 15 minuten nog niet aanwezig dan wordt ook de tweede set verloren verklaard.
 1. Wanneer het wedstrijdprogramma hier aanleiding voor geeft wordt het inspelen aan het net beperkt tot minimaal vijf minuten. Als de beide aanvoerders hier de voorkeur aan geven, kan dit bij de poulewedstrijden vervangen worden door warmspelen op de eigen speelhelft.
 2. Als het team met 1 of 2 liberospelers wil spelen, dan moet(en) deze speler(s) voorafgaand aan iedere wedstrijd bij de scheidsrechter(s) bekend gemaakt worden.
 1. Alle wedstrijden worden op de volgende wijze gespeeld:

Alle kruis- en halve finales: Best- of 3 (3e set tot 15)

Categorie Speelwijze poule Speelwijze finale Nethoogte
Heren Hoger 1 Altijd 2 sets Best-of-5 (5e set tot 15) 2,43 meter
Heren Hoger 2 Altijd 2 sets Best-of-3 (3e set tot 15) 2,43 meter
Dames Hoger 1 Best-of-3 (3e set tot 15) Best-of-5 (5e set tot 15) 2,24 meter
Dames Hoger 2 Altijd 2 sets Best-of-3 (3e set tot 15) 2,24 meter
Jongens Altijd 3 sets Best-of-3 (3e set tot 15) 2,43 meter
Meisjes Altijd 2 sets Best-of-3 (3e set tot 15) 2,24 meter

 

 1. Teams waarvan bekend is dat zij op finaledag met minder dan 8 speelklare spelers aanwezig zullen zijn, zijn uitgesloten van deelname aan de kruis- of halve finales.
 1. Plaatsing voor de finalerondes gebeurt aan de hand van het aantal gewonnen sets in de poulewedstrijden. Bij gelijke stand beslist:
  1. Het quotiënt van gewonnen en verloren sets van alle poulewedstrijden;
  2. Het quotiënt van de voor- en tegen gescoorde punten van alle poulewedstrijden;
  3. Het resultaat van de onderlinge wedstrijd;
  4. Is de stand na bovenstaande nog gelijk dan beslist een toss.

Wanneer resultaten uit verschillende poules vergeleken moeten worden, dan gelden bovenstaande criteria naar rato van het aantal gespeelde wedstrijden.

 1. Wanneer een speler/speelster wordt bestraft met Rood/Geel in 1 hand, zal deze speler/speelster het speelveld voor de rest van de set moeten verlaten. Dit geldt ook voor de coach/begeleider.
 1. Wanneer een speler/speelster wordt bestraft met Rood/Geel apart in beide handen, zal deze speler/speelster voor de rest van de wedstrijd het speelveld moeten verlaten. Tevens mag deze speler/speelster de daaropvolgende wedstrijd van zijn/haar team niet meespelen. Als het de coach/begeleider betreft, zal deze minimaal 25 meter van het speelveld verwijderd moeten zijn.

Het Wedstrijdsecretariaat besluit, na de betrokken deelnemer, officials en wedstrijdleiding te hebben gehoord, over deelname aan de rest van het toernooi.

 1. Beslissingen van de scheidsrechter met betrekking tot de regels van een wedstrijd zijn bindend. Besluiten tot uitsluiten van wedstrijden en toernooi kan alleen worden genomen door het Wedstrijdsecretariaat. Indien het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist het Wedstrijdsecretariaat.
 1. In de sporthallen, Salland én de kantines is roken verboden. Tijdens wedstrijden mogen geen alcoholische dranken worden genuttigd. Tevens mag er niet onder invloed van alcohol of drugs worden gespeeld.

 

Wanneer de bepalingen van dit reglement, de huisregels van de accommodatie waar men te gast is, of fatsoensnormen overtreden worden heeft het Wedstrijdsecretariaat en/of het Organisatiecomité de mogelijkheid om (een deel van) de betaalde borg in te houden en/of het team/de deelnemer uit te sluiten van deelname aan (de wedstrijden van) het toernooi.